INDIA AND I

Deze schilderijtjes zijn ontstaan nadat ik na zoveel jaar, teruggekeerd ben naar mijn geboorteland India. Ze geven weer hoe ik India ervaren heb.

VERVREEMDING – HERKENNING

2014

These paintings have originated because I have returned to my homeland India for so many years. They show how I experienced India.

ALIENATION – RECOGNITION
12

Beelden